Ondernemingsrecht

 • Handelsovereenkomsten (distributie, agentuur, commissie, franchising, …)
 • Overdracht van handelsfondsen
 • Mededingingsrecht
 • Productaansprakelijkheid
 • Intellectuele eigendom
 • Opmaken algemene voorwaarden

Vastgoed en bouw

 • Koop – verkoop
 • Aanneming
 • Projectontwikkeling
 • Bouwschade
 • Huur
 • Erfpacht, opstal, vruchtgebruik
 • Mede-eigendom

Vennootschap

 • Oprichting van vennootschappen
 • Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid van bestuurders
 • Betwistingen tussen aandeelhouders onderling of tussen aandeelhouders en bestuurders
 • Toetreding, uittreding, en uitsluiting van aandeelhouders

Debiteurenbeheer en incasso

 • Inning onbetaalde facturen
 • Gedwongen uitvoering van vonnissen
 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • Eigendomsvoorbehoud, voorrechten en zekerheden
 • Ondernemingen in moeilijkheden, procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO)

Verkeer en aansprakelijkheid

 • Verkeersovertreding
 • Verkeersongeval
 • Aansprakelijkheid
 • Tussenkomst via rechtsbijstand
 • Burgerlijke partijstelling
 • Lichamelijke schade
 • Schadeclaims

Familiaal vermogensrecht

 • Huwelijkscontracten
 • Schenkingsakten
 • Testamenten
 • Verdeling nalatenschap
 • Structureren van familiaal vermogen
 • Begeleiding notariële akten

Contracten

 • Advies en bijstand bij contractonderhandelingen
 • Opstellen van contracten
 • Makelaarsovereenkomst
 • Managementovereenkomst
 • Overdracht van aandelen
 • Koopovereenkomst
 • Huurovereenkomst

Strafrecht 

 • Bijstand verhoor politie
 • Inzage strafdossier
 • Voorlopige hechtenis
 • Dader en slachtoffer
 • Burgerlijke partijstelling
 • Diefstal, inbraak en oplichting (…)
 • Vermogensmisdrijf

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding
 • Dringende en voorlopige maatregelen
 • Omgangsrecht kinderen
 • Vereffening en verdeling
 • Erfenis en nalatenschap
 • Afstamming
 • Adoptie